OUS: – Vi ønsker industristudier på kvinnehelse velkommen

Kvinneklinikken ved Oslo Universitetssykehus (OUS) har etablert en klinisk forskningsenhet som tar på seg industrifinansierte fase 2-4 studier innen kvinnehelse.

Publisert 24. juli 2023
Se video fra Kvinneklinikkens FoU-avdeling her

– Vi ønsker flere kliniske studier velkommen! Vi har økt vår kapasitet, med flere ansatte som jobber med industristudier på heltid, og vi er også i gang med å opprette en biobank, sier Ingvil Krarup Sørbye. Hun er overlege ved fødeavdelingen ved Oslo universitetssykehus og avdelingsleder for Kvinneklinikkens forsknings- og utviklingsavdeling.

Norges største kvinneklinikk

Kvinneklinikken ved Oslo universitetssykehus er Norges største kvinneklinikk med nasjonalt behandlingsansvar på flere fagområder, som gynekologi, fødselshjelp, fostermedisin og reproduksjonsmedisin.

LMI har vært på besøk på klinikken for å høre om hva de kan tilby industrien, og hva industrien kan tilby dem. Sammen med forskningskoordinator Ana Lobato Pascual viser Sørbye LMI rundt på den relativt nyopprettede Klinisk forskningsenhet, som skal gi støtte til gjennomføring av kliniske studier ved klinikken.

Damene ved Kvinneklinikkens FoU-avdeling. Fra venstre spesialingeniør Vusala Shirinova, avdelingsleder Ingvil Krarup Sørbye, forskningskoordinator Ana Lubato Pascual og sykepleier Amyla Abueg.

– Ana er fullt ansatt som forskningskoordinator ved avdeling Forskning og utvikling, og i tillegg har vi en studiesykepleier og to bioingeniører som jobber fulltid. Jeg jobber som leder i en 20 %-stilling, i tillegg til overlege-jobben, og vi deler oss mellom Ullevål og Rikshospitalet. Som kjent har styret i Helse Sør-Øst bestemt at Ullevål sykehus skal legges ned og at det skal bygges et nytt, stort region- og lokalsykehus på Gaustad og et nytt lokalsykehus på Aker. Når Ullevål legges ned, vil miljøet som er her flytte til Aker sykehus, forteller Sørbye.

To pågående studier

Per juni 2023 har Kvinneklinikken to industristudier gående – en på fostermedisin og en på hetetokter i forbindelse med overgangsalder.

– Den ene studien er en multinasjonal studie med flere sites. Fra vår site er måltallet på 6 kvinner inkludert, og de skal gjennom en full gynekologisk undersøkelse og mange besøk hos oss, med celleprøver, vevsprøver og blodprøver, forteller Lobato Pascual.

Den andre studien er i andre enden av skalaen med tanke på antall deltakere. Den handler om å detektere kvinner som har økt risiko for å lage antistoffer som kan være skadelig for fosteret. Målet er å kunne tilby disse kvinnene en forebyggende vaksine i fremtiden.

– Det er 8-9000 fødsler i året ved OUS, og vi har fått med 1600 kvinner som skal screenes i uke 12. Med det er vi den største siten i verden på denne studien, forteller Sørbye.

Bygger opp unik biobank

Takket være midler og ressurser de får fra denne studien kan de også planlegge opprettelsen av en biobank.

– Vi håper denne kan være en realitet allerede i 2024. Mange forskningsprosjekter har tilhørende biobanker, men da må alt biologisk materiale destrueres når prosjektet er ferdig. Det er sløsing med offentlige ressurser. Myndighetene legger heller ikke dette i hendene våre, og sykehusene har ikke penger til å drive biobanker. Selv den store biobanken på kreft har problemer med å skaffe nok midler, så derfor ønsker vi å opprette en generell biobank som kan brukes innen generell kvinnehelse. Når kvinner først bidrar med sitt biologiske materiale er det viktig at det kommer til nytte. Så nå gjør vi forarbeidet med søknader osv, og håper å inkludere første kvinne i vår nye biobank i januar 2024. Da vil gravide kunne gi et generelt samtykke til at vi kan lagre deres blodprøver. Med 8-9000 fødsler i året og så mange som sier ja til å delta i forskning, har vi et veldig godt grunnlag. Oslos befolkning er spesielt velvillig innstilt til forskning, mye takket være høy tillit til helsetjenesten, sier Sørbye.

Ny giv for industristudier

At det nå er stor vilje og praktisk mulig å gjennomføre flere industristudier ved hennes arbeidsplass, setter hun stor pris på. Hun forteller at det lenge har vært lite industrisamarbeid ved Kvinneklinikken, på grunn kapasitetsutfordringer og tradisjoner.

– Vi er veldig glade for at dette nå har snudd, for industrien har mye viktig å tilby oss, sier overlegen.