Nytt legemiddel mot lymfekreft på vei mot EU-godkjenning

EUs legemiddelmyndighet, EMA, foreslår at et nytt legemiddel kalt Tepkinly (epcoritamab) bør få tillatelse til å bli solgt i EU. Legemiddelet kan hjelpe voksne pasienter med en bestemt type lymfekreft (DLBCL) som ikke har respondert...

Publisert 27. juli 2023