Immunterapi viser gode resultater i studie for behandling av brystkreft før kirurgi

Mercks storselgende immunterapi Keytruda er kommet et viktig skritt nærmere en ny indikasjon. Denne gangen i kombinasjon med kjemoterapi før kirurgi hos brystkreftpasienter - såkalt neoadjuvant behandling, skriver Health Talk.

Publisert 31. juli 2023