Moderna/Merck starter senfasestudie av mRNA kreftvaksine

Moderna og legemiddelprodusenten Merck har startet en senfasestudie for å evaluere deres eksperimentelle mRNA-baserte kreftvaksine i kombinasjon med immunterapien Keytruda. Resultater fra en tidligfasestudie gir grunn til optimisme, skriver Health Talk.

Publisert 31. juli 2023