LMI i HealthTalk om årets verdioverføringer til helsepersonell, helseforetak og pasient- og brukerorganisasjoner

- Samarbeidet mellom legemiddelindustrien og det offentlige helsevesenet er svært viktig for norske pasienter, helsetjenesten og samfunnet, sier seniorrådgiver Ramona Malanie Eichenberger i LMI til HealthTalk.

Publisert 1. august 2023

– Samarbeidet mellom legemiddelindustrien og det offentlige helsevesenet er svært viktig for norske pasienter, helsetjenesten og samfunnet. Industrien og helsevesenet er avhengig av hverandre, og samarbeidet fører til nye legemidler, og et bedre helsevesen. Viktige medisinske fremskritt gjøres hele tiden, og stadig flere nye legemidler kommer på markedet og blir tilgjengelig for norske pasienter, sier Eichenberger til HealthTalk.

Les hele saken i HealthTalk her.