Studiesuksess for medisin til pasienter med tarmkreft

Amgen rapporterer en fase 3-suksess for KRAS-hemmeren Lumykras i behandling av tarmkreft, skriver Health Talk.

Publisert 7. august 2023