Hvordan kan vi sammen bidra til riktig legemiddelbruk?

Over halvparten av oss bruker legemidlene våre feil. Det belaster helsetjenesten, og forårsaker så mye som 1000 dødsfall per år. Hvordan kan apotekene, legemiddelindustrien og Felleskatalogen få bidra?

Publisert 9. august 2023

Velkommen til møtet vårt i Arendal, der vi skal diskutere dette!

Les mer på arendalsuka.no