LMI i Dagens Medisin om alternative prisavtaler

Seniorrådgiver i LMI, Karoline Knutsen, uttaler seg i Dagens Medisin om alternative finansieringsmodeller for å ta i bruk nye avanserte innovasjoner.

Publisert 9. august 2023

– LMI har til nå hatt et godt samarbeid med Sykehusinnkjøp på dette feltet, og disse tallene viser at vi må fortsette samarbeidet for å få en felles forståelse av utfordringene som finnes, og hva som skal til for å øke andelen av slike avtaler i fremtiden, sier seniorrådgiver Karoline Knutsen i Legemiddelindustrien (LMI) til Dagens Medisin

Les hele saken her: