Disse 14 medisinene har sykehusene tatt i bruk gjennom «alternative» avtaler

Siden et nytt rammeverk ble innført i 2020 har sykehusene blant annet inngått midlertidige avtaler om bruk av to kreftlegemidler og en medisin mot en sjelden, arvelig øyesykdom, skriver Dagens Medisin.

Publisert 10. august 2023