Fant ingen ulovlige stoffer i oppdrettsfisken

I 2022 ble 15.040 oppdrettsfisk undersøkt for ulovlige og uønskede stoff. Ingen ulovlige midler ble funnet, og nivåene av legemidler og miljøgifter er under grenseverdi, skriver Havforskningsinstituttet.

Publisert 10. august 2023