Navamedics omsetning vokser etter økt etterspørsel for fedmemiddel

Selskapets salg av reseptbelagte legemidler, deriblant fedmemidelet Mysimba, har økt med omtrent 50 prosent sammenlignet med fjoråret, skriver MedWatch.

Publisert 14. august 2023