Slik skal Nye metoder videreutvikles de neste fem årene

Styrke brukermedvirkning fra brukerrepresentanter og fagpersoner, korte ned saksbehandlingstida og gjøre tilpasninger til presisjonsmedisin utgjør tre av seks satsingsområder i den nye strategien til Nye metoder, skriver Helse Midt-Norge.

Publisert 14. august 2023