Arendalsuka 2023: Dette skjedde onsdag

Onsdag 16. august inneholdt både helsenæringsmøter og ikke minst tilgang til medisiner, med et nytt og spennende konsept.

Publisert 16. august 2023
HELSENÆRING: LMIs Leif Rune Skymoen sammen med Sykehuspartners direktør Hanne Tangen Nilsen.

Det var mange relevante møter også i dag.

Veikart og verdikjeder viktige verktøy for å realisere potensialet i ny norsk helsenæring, arrangert av Veksthuset for verdiskaping, Universitetet i Oslo, Aleap, The Life Science Cluster, HelseOmsorg21-rådet) og LMI. Monica Larsen bidro i en panelsamtale om hvordan potensialet i vår næring kan bli realisert.

Videre ble det mer helsenæring, da Radforskpodden satte fokus på: Er det å investere i helsenæring medisinen helse-Norge trenger? Her hadde de med seg LMI, Janssen, Novartis og Norway Health Tech som arrangører. Og Leif Rune Skymoen frontet industrien på scenen. Han pekte på viktigheten av denne bransjen for å beholde velferdsstaten, både med tanke på inntekter og helsemessige løsninger. Og trakk frem hvor viktig det er å få med seg internasjonale aktører – og en politisk enighet om å satse, slik man gjorde da oljeeventyret startet.

De møtene LMI arrangerte eller bidro i som ble streamet:

Se i opptak: Er det å investere i helsenæring den medisinen helse-Norge trenger?

Se i opptak: Venterommet – hvorfor må vi vente på livsviktig behandling

Se i opptak: Sammen om fremdriftsrettet plan for helse-Norge. Effektive løsninger for daglig drift og beredskap

Kan persontilpasset medisin bidra til å løse ressurskrisen i helsetjenesten

Kan persontilpasset medisin bidra til å løse ressurskrisen i helsetjenesten?

Venterommet – Hvorfor må vi vente på livsviktig behandling? (Kreftforeningen, FFO og LMI med partnere)
Venterommet – Hvorfor må vi vente på livsviktig behandling? (Kreftforeningen, FFO og LMI med partnere)
Venterommet – Hvorfor må vi vente på livsviktig behandling? (Kreftforeningen, FFO og LMI med partnere)
Veikart og verdikjeder viktige verktøy for å realisere potensialet i ny norsk helsenæring, (Veksthuset for verdiskaping, Universitetet i Oslo, Aleap, The Life Science Cluster og LMI)
Veikart og verdikjeder viktige verktøy for å realisere potensialet i ny norsk helsenæring, (Veksthuset for verdiskaping, Universitetet i Oslo, Aleap, The Life Science Cluster og LMI)
Sammen om fremdriftsrettet plan for helse-Norge. Effektive løsninger for daglig drift og beredskap, (NHO Geneo)
Sammen om fremdriftsrettet plan for helse-Norge. Effektive løsninger for daglig drift og beredskap, (NHO Geneo)
Hvor er hensynet til de pårørende i prioriteringsdebatten, (Pfizer AS)
Migrene og samfunnsmessige gevinster av bedre hodepineomsorg, (Hodepine Norge, Novartis, Pfizer)
Er det å investere i helsenæring medisinen helse-Norge trenger? (RADFORSK, LMI, Janssen, Novartis og Norway Health Tech)