Færre nye industrifinansierte kliniske studier i 2023

Antallet kliniske studier finansiert av industrien ser ut til å gå ned. Nå jobber Inven2 med å se på mulige forklaringer til nedgangen, skriver MedWatch.

Publisert 16. august 2023