Arendalsuka 2023: Dette skjedde torsdag

Torsdag 17. august er innspurten av Arendalsuka for de fleste. LMIs siste store møte - om helsenæring - ble avholdt, det samme ble debatt om helsepersonells autonomi, nukleærmedisin og beredskap.

Publisert 17. august 2023
Arendal 2023

Dagen startet med Dagens Medisins debatt Fra autoritær ekspert til lydig byråkrat? Et debattmøte om helsepersonells autonomi, der Leif Rune Skymoen deltok i panelsamtale med Stig Slørdahl, direktør i Helse Midt-Norge, Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen og lege Ståle Sagabråten, samt politikerne Truls Vasvik, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet og Tone Wilhelmsen Trøen, leder i Helse- og omsorgskomiteen.

– Vi skjønner at man må gjøre prioriteringer, men på den ene siden har man et ønske om at vi skal gå mer og mer mot persontilpasset medisin, samtidig ser man at det gjøres forsøk på å tvinge ting mer i system i den hensikt å kontrollere kostnadene – men som i ytterste konsekvens kan gå ut over legens autonomi til å velge behandling for sine pasienter. Blåreseptordningen er en ordning som fungerer veldig bra slik den er i dag, det er en bærebjelke i å sikre likeverdig tilgang. Vi er skeptiske til å utfordre den veldig mye. Vi kan oppnå like mye besparelser ved å forhandle pris snarere enn å tvinge det inn i den type rammeverk, sa Skymoen.

Seniorrådgiver Katrine Bryne deltok i Lymfekreftforeningens møte med tittelen Hva har Norge råd til av ny og innovativ kreftbehandling?

LMIs Katrine Bryne i debatt om hva Norge har råd til av ny og innovativ kreftbehandling (i regi av Lymfekreftforeningen).

– Legemiddelutviklingen har endret seg de siste årene, vi har kliniske studier med mindre pasientgrupper, og det utvikles flere behandlinger til sjeldne sykdommer. Vi har mindre datagrunnlag å vurdere på enn tidligere, og dette medfører større usikkerhet. Vi må se på hvordan vi skal håndtere denne usikkerheten, og hvordan vi kan dele risikoen. Dette er en viktig politisk debatt, og nå har vi et stort mulighetsrom med ny strategi for systemet for Nye metoder og en ny prioriteringsmelding som kommer neste år, sa Bryne.

Torsdag var også dagen for det siste av LMIs tre store møter, Livsviktig eksportsatsing – en lansering av partnerskap for helseteknologi og livsvitensak. Sak kommer senere, men se streamen her.

LMI-ere i debatt også onsdag kveld

Onsdag kveld deltok LMIs seniorrådgiver Karoline Knutsen i panelsamtale i CONNECTs møte Kan persontilpasset medisin bidra til å løse ressurskrisen i helsetjenesten?

LMIs Karoline Knutsen i debatt om persontilpasset medisin kan bidra til å løse ressurskrisen i helsetjenesten (i regi av CONNECT)

– For å lykkes med implementeringen av persontilpasset medisin, må vi samle partene fra det offentlige og private rundt samme bord, som vi har gjort med Connect. Det er nyttig å snakke sammen om utfordringsbildet fra ulike hold, sa Knutsen.

Onsdag kveld deltok også LMIs seniorrådgiver Ina Dahlsveen i panelsamtale på Norsk helseinformatikks møte Dr Google og influensere: Helsebringende og helseskadelig helseinformasjon i den digitale sfæren, sammen med blant andre professor Jo Røislien, assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad og overlege Sigurd Hortemo i Legemiddelverket.

LMIs Ina Dahlsveen i debatt om helseskadelig og helsebringende informasjon i den digitale sfæren, i regi av Norsk Helseinformatikk.

– Hvem av dere leser pakningsvedlegget? Føler dere etterpå at dere har god kunnskap om legemiddelet dere skal bruke, spurte Dahlsveen. – Dette er nemlig den eneste måten vi kan kommunisere om legemidler på som er garantert å nå pasienten. Og hvorfor er det så viktig industrien å få kommunisere om våre legemidler? Jo, fordi feil legemiddelbruk koster 5 milliarder i året, er årsak til mange ekstra liggedøgn og er årsak til minst 1000 dødsfall årlig. Vi vet at pasienter ønsker seg mer kunnskap og bedre informasjon om legemidler, og vi ønsker å bidra. Men i dag har vi ikke lov til det, i motsetning til i våre naboland, sa Dahlsveen.

Torsdag i bilder

Fremtidens helsetjenester: Utgift eller investering? (Bristol Myers Squibb)
Kan persontilpasset medisin bidra til å løse ressurskrisen i helsetjenesten? (CONNECT)
Fra autoritær ekspert til lydig byråkrat? Et debattmøte om helsepersonells autonomi. (Dagens Medisin)
Fra autoritær ekspert til lydig byråkrat? Et debattmøte om helsepersonells autonomi. (Dagens Medisin)
Hva har Norge råd til av ny og innovativ kreftbehandling? (Lymfekreftforeningen)
Er vi klare for den neste pandemien? (Pfizer Norge)
Samvalg – fra ord til handling! (Takeda Norge)
Livsviktig eksportsatsing – en lansering av partnerskap for helseteknologi og livsvitenskap
Hva har Norge råd til av ny og innovativ kreftbehandling? (Lymfekreftforeningen)