Bred enighet om satsing på vår bransje

Det er ikke alle debatter i Arendalsuka hvor alle er skjønt enige, men når det kommer til helsenæring: Her skal og må det satses. Nå.

Publisert 17. august 2023
NHO og LO: Toppene Ole Erik Almlid og Peggy Brønn var skjønt enige på scenen når det handlet om helsenæring.
NHO OG LO: Toppene Ole Erik Almlid og Peggy Hessen Følsvik var skjønt enige på scenen når det handlet om helsenæring.

Les om helsenæringen i Dagens Næringsliv.

Se opptak av møtet her.

LOs Peggy Hessen Følsvik og NHOs Ole Erik Almlid kom rett fra en debatt om havvind. Mer om det senere.

– Helseindustrien er voksende, med stort potensiale for flere arbeidsplasser og høy verdiskaping. Vi har et høyt kunnskapsnivå og et godt, tillitsbasert samarbeid mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og myndigheter. Gjennom denne norske modellen kan vi lykkes med å utvikle og styrke helsenæringen i Norge, sa Peggy Hessen Følsvik.

Almid påpekte at denne gangen kunne han like gjerne brukt LO-sjefens manus.

– Det vil kreve tålmodighet, men om det lykkes med å investere i helsenæringen blir effekten veldig stor, sa han. Og tilbake til havvind:

– Jeg er sikker på at når vi står her om noen år, så snakker vi fortsatt om både havvind og helsenæring. Men da som suksesser, sa NHO-sjefen.

Kompetent arbeidskraft

Møtet videre var lagt opp bolk-vis, med forskjellige paneler. I første panel var Per Morten Sandset viserektor ved UiO og leder av HO21-rådet, LMIs Leif Rune Skymoen, Arild Theimann, spesialrådgiver i IndustriEnergi og Øystein Eriksen, administrerende direktør i Abelia.

– Vi har investert tungt i forskning. Der er vi veldig gode. Men vi har ikke gjort det samme når det gjelder kommersialisering. Vi har heller ikke vært flinke til å tiltrekke oss de store internasjonale aktørene med kompetanse og penger, sa Skymoen.

Han trakk frem danskene, som har Novo Nordisk.

– De er i dag verdt over fire ganger så mye som Equinor på børsen. Jeg sier ikke at vi skal få et like stort lokomotiv, men klarer vi noe i nærheten, så har vi skapt en av de største næringene i Norge.

Skymoen var også opptatt av å få kompetent arbeidskraft til Norge.

– Vi hørte Nykode snakke om det på et annet møte her i går. De jobber med å hente inn arbeidskraft, men opplever å måtte oppbemanne sin avdeling i Danmark i stedet. Jeg har selv stått i det samme: Vi fikk inn kandidater – jeg viste dem Mjøsa, Monolitten og Akershus Festning, men de endte med å jobbe i Danmark. Det er utfordrende.

Utviklings-virkemidler

To bedrifter fikk presentere seg selv og sine behov. Den ene var GE Healthcare, ved administrerende direktør Cathrine Thomassen, som også er styremedlem i LMI.

Det hun trenger er blant annet virkemidler til å kunne teste ut utvikling i prosesser og produksjon, som de ikke vet om vil gi gevinst – men om det gjør det, vil det skape konkurransefortrinn. Og konkurransen hun snakker om, er intern. De konkurrer med andre GE-land, som også vil tiltrekke seg investeringer.

I det siste panelet deltok virkemiddelapparat og klynger; Administrerende direktør Mari Sundli Tveit i Forskningsrådet, Administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge, Viseadministrerende direktør Ann-Tove Kongsnes i Investinor og administrerende direktør Lena Nymo Helli i Norway Health Tech, som representerte de andre tre klyngene: OCC, TLSC og SCC.

Gjennomgående derfra var: Vi har virkemidler, men de er underdimensjonerte.

– Vi har snakket om dette i mange år. Jeg håper vi får en litt annen diskusjon under Arendalsuka neste år, sa Innovasjon Norges Håkon Haugli.

DEBATT: HO21-rådets leder Per Morten Sandset, LMIs Leif Rune Skymoen og Arild Theimann, spesialrådgiver i IndustriEnergi.
PRESENTERTE GE: Administrerende direktør i GE Healthcare, Cathrine Thomassen.
PANEL2: Her var både Forskningsrådet, Investinor. klyngene og Innovasjon Norge representert.