EMA anbefaler tislelizumab for kreft i spiserøret

EMA har anbefalt en markedsføringstillatelse for PD1-hemmeren Tevimbra (tislelizumab) for behandling av esophageal plateepitelkarsinom, skriver Onkologisk tidsskrift.

Publisert 17. august 2023