– Farmasøytisk institutt satsar på radiofarmasi, men er avhengig av støtte frå industrien

For å behalda Noreg sitt forsprang innan radiofarmasi og nukleærmedisin må akademia og industri samarbeida godt, skriver universitetsavisen Titan.

Publisert 23. august 2023