Beslutningsforums nye strategi; helsenæringen er helt avhengig av eksperter utenfra og Beslutningsforum trenger nye prioriteringskriterier

La oss grave litt i det som skjedde på Arendalsuka - årets mest omtalte politiske begivenhet. Ikke mindre enn 1700 arrangementer i løpet av fem dager. 330 møter dreide seg om helse. Vi har sett...

Publisert 28. august 2023