Program for Helseøkonomisk fagdag 2023

Programmet for Helseøkonomisk fagdag 20. september er så godt som spikret. Eline Aas, Ivar Kristiansen og Jon Magnussen er blant dem som kommer.

Publisert 28. august 2023
Disse er blant innleggsholderne på Helseøkonomisk fagdag, på Sentralen i Oslo 20. september: Oppe fra venstre: Christoffer Bugge (Oslo Economics), Fredrik Holmboe (AbbVie), Ivar Sønbø Kristiansen (UiO), Erland Skoglie (Menon Economics). Nede fra venstre: Jon Magnussen (NTNU), Jens Østbye (Biogen), Eline Aas (UiO) og Mathyn Adrianus Marinus Vervaart (UiO).

I tillegg presenteres en helt ny rapport fra Menon Economics om ny terskelverdi for et godt leveår.

Program:

Tid og sted: Sentralen, Oslo sentrum, 20. september, kl. 09.00 – 15.00

09.00 – 09.10: Velkommen, v/Karoline Knutsen og Katrine Bryne, seniorrådgivere i LMI

Arbeid med ny prioriteringsmelding – hvordan sikre gode prioriteringer i fremtiden 

09.10 – 09.25: Hvordan sikre gode prioriteringer i en fremtid preget av medisinske fremskritt og knapphet, v/Jon Magnussen, Prodekan, Professor – Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU

09.25 – 09.40: Tvinger den medisinske utviklingen frem behov for endringer i prioriteringspraksis? v/Ivar Sønbø Kristiansen, Professor emeritus ved UiO

Har vi råd til å utelate samfunnsperspektivet ved innføring av nye tiltak?

Moderator: Hans Olav Melberg, professor i Helseøkonomi og helsetjenesteforskning ved UiT

09.40 – 09.45: Innledning, v/Hans Olav Melberg

09:45 – 09-55: Samfunnskostnader ved sykdom og tidlig død, v/Jonas Minet Kinge, Professor – Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved UiO

09:55 – 10.05: Hvordan kan bruk av ulike analyseperspektiv påvirke prioritering av nye metoder? v/Christoffer Bugge, Senior Manager Oslo Economics 

10.05 – 10.25: PAUSE

10:25 – 10:35: Hvordan ta hensyn til helsetjenestens verdiskaping ved prioritering av helsetiltak? Et praktisk løsningsforslag, v/LMI (Jens Østby, Head of Market Access & Governmental Affairs, Biogen og medlem av Markedstilgangsutvalget i LMI) 

10.35 – 11.10: Panelsamtale: Jonas Kinge (UiO), Christoffer Bugge (Oslo Economics), Jens Østby (Biogen), Einar Andreassen (SLV) og Stine Bergliot Høibak-Nissen (Kreftforeningen)

11.10 – 11:30: PAUSE

Usikkerhet i beslutningsgrunnlag

Moderator: Eline Aas – Professor – Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, UiO

11.30 – 11.35: Innledning, v/Eline Aas 

11:35 – 11:45: Hva er usikkerhet og hvorfor er dette en viktig problemstilling i prioriteringsbeslutninger? v/Fredrik Holmboe, HEOR/HTA Manager Scandinavia, Abbvie

11.45 – 12.00: Håndtering av usikkerhet i dag og hvordan ser fremtidsbilde ut? v/Randi Krontveit, SLV.

12.00 – 12.20: Håndtering av usikkerhet med umodne data, v/Mathyn Adrianus Marinus Vervaart, Institutt for helse og samfunn UiO   

12:20 – 12:50: Panelsamtale: Mathyn Adrianus Marinus Vervaart, Fredrik Holmboe, Randi Krontveit (SLV), Erik Sagdahl (Sykehusinnkjøp)

12.50 – 13.45: Lunsj 

Verdien av helseeffekter 

Moderator: Magne Wang Fredriksen, Generalsekretær i MS-forbundet

13.45 – 13.50: Innledning, v/Magne Wang Fredriksen

13.50 – 14.05: Presentasjon av ny rapport fra Menon Economics: Vurdering av ny terskelverdi for et godt leveår, v/Erland Skogli (Partner), Ole Magnus Stokke (Senior Economist), Menon Economics  

14.05 – 14.15: Forberedt kommentar, Ståle Navrud, professor NMBU (Digitalt)

14.15 – 14.25: Grenser basert på UK-beregninger, «oversettelse» til norsk, oppdatering, justering for alvorlighet, v/Torbjørn Wisløff, seniorforsker ved Ahus

14.25 – 14.55: Panelsamtale: Torbjørn Wisløff, Erland Skogli, Kjartan Sælensminde (seniorrådgiver i Helsedirektoratet)

14.55 – 15.00: Avslutning, v/Karoline Knutsen og Katrine Bryne, seniorrådgivere i LMI

Noen endringer og oppdateringer i programmet kan forekomme.