PCI Biotechs bioprosess-program har produsert nye resultater

FimaNAc-programmet som nå undersøkes om kan brukes i bio-prosessering av genterapier, har kommet med nye pre-kliniske resultater som gjør at selskapet har utvidet patentsøknaden de sendte inn i fjor, skriver Medwatch.

Publisert 1. september 2023