Helland om nyhet for pasienter med tidlig lungekreft: – Lovende

Behandling med Alecensa (alectinib) reduserte risiko for tilbakefall for pasienter med ALK-positiv ikke-småcellet lungekreft i tidlig fase. – Vil kunne bety at pasientene ikke trenger kjemoterapi, sier Åslaug Helland til Health Talk.

Publisert 4. september 2023