LMIs høringssvar – forslag til endringer i helselovgivingen

LMI har avgitt høringssvar til høringen om forslag til endringer i lov og forskrifter som er nødvendige for å gjennomføre organisatoriske endringer i den sentrale helseforvaltningen.

Publisert 5. september 2023

LMI viser til at formålet med omorganiseringen ikke er å
redusere den samlede ressursbruken, men stiller seg kritisk til hvordan det vil være
mulig å gjennomføre omleggingen med en uendret budsjettramme. LMI understreker
viktigheten av at omorganiseringen ikke må føre til at andre viktige oppgaver og
prosesser forsinkes. Omorganiseringen må bidra til at pasienter raskt får tatt i bruk
nye medisinske løsninger, og legge til rette for et godt samarbeid mellom det
offentlige og næringslivet.

Les hele høringssvaret her.