Helseindustrien er blant fremtidens store eksportnæringer

Et norsk industrieventyr kan bli realitet når samfunnet ser de globale mulighetene som ligger i legemidler. Ny industri gir eksportinntekter, skatteinntekter og arbeidsplasser.

Publisert 6. september 2023

ANNONSØRINNHOLD PRODUSERT AV DNX
Se saken i Dagens Næringsliv

Denne saken ble først publisert i Dagens Næringsliv i midten av august.

– Vi jobber midt i kjernen av den norske velferdsstaten. På den ene siden må vi betale for den, og på den andre siden må vi sørge for å ha verktøyene for å opprettholde en god velferdstjeneste. Norge trenger ny industri for å dekke fremtidens velferd og store helseutgifter. Legemiddelindustrien er global og enorm, og potensialet er stort for mange arbeidsplasser, eksportinntekter og skatteinntekter, sier Leif Rune Skymoen, CEO i Legemiddelindustrien (LMI).

Han påpeker at den eldre befolkningen blir stadig større, både nasjonalt og internasjonalt.

– Samfunnet er avhengig av teknologi og utvikling av vaksiner og nye, nødvendige legemidler for å opprettholde en effektiv helsetjeneste i fremtiden, påpeker Skymoen.

FORNØYD: – Vi er veldig glade for at Norsk Eksportråd har anbefalt helseindustrien som en av næringene Norge bør satse på fremover, sier CEO i LMI, Leif Rune Skymoen. Foto: Tobias Willumstad


Voksende behov og næring

Både LO-sekretær Are Tomasgard og administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, gir mye av de samme argumentene for at Norge skal satse på helseindustri.

– Det er en stor og voksende næring internasjonalt. Det vil skape mange arbeidsplasser, og vi kan ta i bruk viktig kompetanse og den tradisjonsrike industrien med de viktige institusjonene, sier Tomasgard i LO.

Almlid i NHO følger opp med å påpeke at verdens befolkning trenger mer helse fordi vi blir eldre.

– Folk trenger mer omsorg, vi trenger mer helseteknologi og mer innenfor medisin. Norge har noen utrolige fortrinn når det gjelder helsenæringen. Vi har de flinke folka, vi har gode selskaper, og vi har data vi kan bruke til å utvikle gode løsninger, sier han.

FORTRINN: – Norge har noen utrolige fortrinn når det gjelder helsenæringen. Vi har de flinke folka, vi har gode selskaper, og vi har data vi kan bruke til å utvikle gode løsninger, sier administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid. Foto: Tobias Willumstad


Anbefalt av Nasjonalt Eksportråd

LMI har over lengre tid jobbet for å posisjonere helseindustrien som en ny, nasjonal industri Norge skal satse på, og arbeidet har gitt resultater.

– Nasjonalt Eksportråd har anbefalt helseindustrien, som en av næringene Norge skal satse på fremover, og det er vi naturligvis veldig glade for. Et av argumentene de trakk frem er at hele næringen står samlet – helt fra universitetsmiljøet til sykehus, helseansatte og selve næringen, forklarer Leif Rune Skymoen.

Når et legemiddel utvikles vil det ikke bare komme Norge og det norske samfunnet til gode. Det globale aspektet er en del av utviklingen helt fra starten.

ARBEIDSPLASSER: – Helseindustrien vil skape mange arbeidsplasser, og vi kan ta i bruk viktig kompetanse og den tradisjonsrike industrien med de viktige institusjonene, sier LO-sekretær Are Tomasgard. Foto: Tobias Willumstad


Tunge investeringer

– De siste årene har det blitt investert omlag ti til elleve milliarder i året på denne sektoren i Norge. Det er blant annet tunge investeringer, som gjøres nå med Life Science-bygget i Oslo. Hvis vi ser til nabolandene våre, så er Danmarks største legemiddelselskap, Novo Nordisk, dobbelt så mye verdt på børsen som Equinor. I Sverige eksporterer AstraZeneca for omlag 90 milliarder i året. Det sier noe om skalaen, sier Skymoen.

– Om vi i Norge klarer å bygge noen selskaper, som kanskje er ti prosent av Novo Nordisk, så har vi bygd en av de største eksportnæringene i Norge, fortsetter han.

Fremover jobber LMI med å lage en god eksportstrategi.

Arbeidet fremover

– Målet med arbeidet fremover er at de som jobber med eksport skal merke at Norge faktisk legger til rette for eksport. Det må skje gjennom en kombinasjon mellom å lage noen norske lokomotiv, som skaper eksport, og at vi tiltrekker oss internasjonal ekspertise, industri og kompetanse, sier Skymoen.

– I tillegg vil vi markedsføre norsk helsenæring internasjonalt, og tiltrekke oss den beste kompetansen utenfra. Vi skal også jobbe for bedre rammevilkår og virkemidler, som direkte utløser mer eksport. Ett av virkemidlene er at det offentlige kan minske noe av risikoen for å gi selskapene mulighet til å vokse seg store. På den måten beholder vi norsk innovasjon og kompetanse i Norge og forhindrer at de flagger ut, sier han.