Immunterapi og cellegift sikret flere overlevende lungekreftpasienter etter fem år: – Oppmuntrende

Kombinasjonen av Immunterapien Tecentriq (atezolizumab) og cellegift sikret at enda flere pasienter med avansert småcellet lungekreft var i live etter fem år. Overlege Bjørn Hennning Grønberg mener de reelle tallene faktisk kan være høyere, skriver...

Publisert 13. september 2023