Forsker tror at flere tiltak er nødvendig for å sikre tilgang på eldre antibiotika 

Legemiddelverket har økt prisene på en rekke eldre antibiotika for å gjøre det lønnsomt å selge dem i Norge. Seniorforsker ved Folkehelseinstituttet (FHI) Christine Årdal og Kjetil Berg i Farma Norge er glade for tiltaket,...

Publisert 15. september 2023