Fortsatt flest legemiddelrelaterte pasientskader: — Øk farmasøytkompetansen!

— Når vi ser at legemiddelrelaterte skader fortsatt ligger øverst over pasientskader på norske sykehus, er det Farmaceutenes jobb å minne om at trenden bare kan snus ved å bruke rett kompetanse på rett sted,...

Publisert 19. september 2023