Rapport: Helsetjenestens betalingsvillighet for et godt leveår kan være tre ganger høyere enn tidligere antatt

Hvor mye er helsetjenesten faktisk villig til å betale for et godt leveår? Ifølge Prioriteringsmeldingen fra 2016 er verdien satt til 275 000 kroner. Men nå slår en ny rapport fra analyseselskapet Menon Economics fast...

Publisert 20. september 2023