Rapport: Terskelverdien for et godt leveår bør oppjusteres

En rapport fra Menon Economics på oppdrag fra LMI, konkluderer med at terskelverdien bør oppjusteres, og foreslår en verdi i intervallet 400 000 – 800 000 kroner i 2023, skriver MedWatch.

Publisert 20. september 2023