Etterlyser analyser med norske tall for å kunne fastsette terskelverdi for et godt leveår

– Tallet kan selvsagt diskuteres, og jeg tror ikke det er noen i fagmiljøet i dag som er uenig i at vi må se på dette, sier Jon Magnussen, professor i helseøkonomi ved NTNU til...

Publisert 21. september 2023