Helseøkonom lanserte nytt sykdomsbegrep – tror det kan provosere noen

Helseøkonom Ivar Sønbø Kristiansen har funnet opp begrepet NALET, som står for «Nye, Alminnelige, Livsstilsrelaterte, Egendefinerte Tilstander». – Det er diffuse sykdommer der vi ikke har effektiv behandling, og der kostnadene for samfunnet kan bli...

Publisert 21. september 2023