Hvordan kan vi bidra til mer FoU i norsk næringsliv?

Selv om Norge ligger helt på nivå med de andre nordiske landene når det gjelder offentlig støtte, er næringslivets egne investeringer i FoU lavere i Norge.

Publisert 21. september 2023
I panelet: Ordstyrer Rebekka Borsch, NHO, Marianne Aasen fra OsloMet, Kjerstin Spjøtvoll fra SINTEF, Mari Sundli Tveit fra Forskningsrådet, Evy Stavik fra GE-Healthcare og Dagfinn Myhre fra Telenor.

Det viser en rapport om offentlig bevilgninger til næringsrettet forskning i Norden som ble lansert denne uken. I rapporten har Samfunnsøkonomisk Analyse AS – på oppdrag fra NHO – kartlagt virkemidler for næringsrettet forskning og forskningsbasert innovasjon i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Funnene ble presentert på et lanseringsmøte hos NHO onsdag, og kommentert av statssekretærene Helge Flø Kvamsås fra Nærings- og fiskeridepartementet og Oddmund Løkensgard Hoel fra Kunnskapsdepartementet. De skal sammen lage en strategi for økt forskning og utvikling i næringslivet.

Les hele rapporten her:
Komparativ analyse av virkemidler for næringsrettet forskning og forskningsbasert innovasjon

Årsakene til at norsk næringsliv relativt sett investerer mindre i FoU og hva vi kan gjøre for å øke investeringene, ble diskutert av politikere og aktører. Evy Stavik fra GE Healthcare deltok i aktørpanelet og pekte på tilgang til kompetanse, infrastruktur og samarbeid med FoU-miljøer som viktige faktorer for å kunne vinne konkurransen om investeringene.

Se opptak av hele møtet her