Rapport: Hva konkret kan vi spare på å innføre et voksenvaksinasjonsprogram?

Hva taper samfunnet på manglende forebyggende innsats gjennom vaksinering av voksne? På et frokostseminar 18. oktober presenteres en rapport Oslo Economics har laget på oppdrag fra LMI og Apotekforeningen.

Publisert 21. september 2023

Rapporten ser særlig på hvordan et voksenvaksinasjonsprogram kan få innvirkning på følgende fire punkter:

  1. flere gode leveår
  2. reduserte helsetjenestekostnader
  3. økt verdiskapning
  4. utjevning av forskjeller i befolkningen

Den lanseres på et frokostmøte på Brød og Sirkus i Oslo sentrum onsdag 18. oktober kl 8.15, og overleveres samtidig til Helse- og omsorgsdepartementet. Arrangører er Apotekforeningen og LMIs faggruppe for vaksiner.

Det blir innledere og debatt, samt enkel servering.

Mer detaljert program kommer snart, men meld deg gjerne på allerede nå.

Les mer og meld deg på her