Kreftmiddel opp i Beslutningsforum etter halvannet år i kø

Legemiddelverket har gjort en forenklet vurdering av innføring av en ny indikasjon for Roche sitt legemidel Tecentriq, etter Bestillerforums beskjed om å prioritere saker i kø, skriver Medwatch.

Publisert 25. september 2023