Ja til medisin mot lungekreft – kan forhindre tilbakefall for pasientene

Beslutningsforum sa mandag 25. september ja til innføring av Tecentriq (atezolizumab) for en spesifikk gruppe av pasienter med såkalt ikke-småcellet lungekreft. – Ved å ta immunterapi inn i tidlig behandling forbedrer vi muligheten til å...

Publisert 26. september 2023