Meld deg på CRA-kurs i oktober

Sammen med den danske legemiddelindustriforeningens kursorganisasjon Atrium arrangerer LMI et diplomkurs over fire dager. Kurset er for alle som jobber som monitorer av kliniske studier (CRA), og for de som ønsker å jobbe som dette.

Publisert 28. september 2023

Tid:
24.-27. oktober 2023. 

Sted:
LMIs auditorium i Essendropsgate 3, Oslo

Læringsmål:

  • Hvordan jobbe i henhold til ICH-GCP og andre relevante regelverk og retningslinjer
  • Hvilke aktører er involvert i godkjenning, gjennomføring og oppfølging av legemiddelstudier
  • Hvilket ansvarsområde har de ulike aktørene
  • Trender innenfor kliniske studier

Målgruppe:

  • Sykepleiere, farmasøyter og annet helsepersonell som ønsker å jobbe som CRA i industrien
  • CRA-er som mangler formell kompetanse
  • Øvrige som ønsker en innsikt i gjennomføring av kliniske studier utført i samarbeid mellom industrien og helsetjenesten

Det er en fordel med noe innsikt i og erfaring fra legemiddelstudier og samarbeidet mellom industrien og helsetjenesten.

Språk:
Hovedsakelig norsk, men enkelte av forelesningene vil bli gitt på engelsk. Mye av kursmaterialet vil være på engelsk. Eksamensoppgaven blir gitt på norsk, og skal besvares på norsk.

Kursmateriell:

I forkant av kurset vil kursdeltakerne få tilsendt kursmateriell. Deler av dette anbefaler vi at deltakerne går gjennom før kurset.

Antall:

Maks antall deltakere er 35. Ved større påmelding enn dette kan personer som allerede har en rolle inn mot kliniske studier bli prioritert.

Foredragsholdere:
Representanter for industri, klinikk, etikk-komité og legemiddelmyndighet i både Norge og Danmark.

Kursleder:

Anne Margrethe Hausken Nordberg (LMI), hausken@lmi.no. LMIs faggruppe for kliniske studier vil bidra i kursgjennomføringen.

Program:

Forelesninger og gruppediskusjoner.

Fullt program her.

Eksamen:

Tre timers hjemmeeksamen avholdes digitalt 15. november.

Pris:

Medlemmer/Offentlige ansatte: kr. 18.000 

Ikke-medlemmer: kr. 23.000 

Sosialt:

Vi vil legge til rette for at deltakerne blir kjent og bygger nettverk. Dag 1 starter med peptalk v/Anne Margrethe Hausken Nordberg. I løpet av dag 3 legger vi inn en allsidig gruppetime eksklusivt for oss hos SATS i nabobygningen. Instruktøren vil tilpasse programmet til alle nivå, og vi håper flest mulig har lyst til å bli med. Samme kveld spiser vi felles middag.

Meld deg på her.