Science Impact 2023: – Vi må gjøre i dag det pasienter trenger i fremtiden

Morgendagens løsninger starter i dag. Det var tema på Science Impact 2023-konferansen i regi av Universitetet i Oslo, med Inven2, Oslo Science Park, SINTEF, LMI, Oslo Universitetssykehus og The Life Science Cluster som medarrangører.

Publisert 29. september 2023
Full sal i Forum auditorium i Forskningsparken i Oslo under Science Impact 2023.

Konferansen er en del av Oslo Innovation Week.

Fremtidige utfordringer innen helse og miljø krever innovative løsninger med digitale verktøy som en integrert del. Under Science Impact-konferansen, med Veksthuset ved Universitetet i Oslo som hovedarrangør, ble det fokusert på den menneskelige hjernen, hjertet og kroppen, og det ble dykket inn i energiproduksjon og -lagring for banebrytende forskning og utvikling fra Universitetet i Oslo, Oslo Universitetssykehus, SINTEF, «start-ups» og etablerte bedrifter.

Hjerne

Under foredraget «Life sciences I: How to keep the brain healthy?» var medlemsbedrift Biogen representert av Katja Stahl, Senior Medical Manager i Biogen, som snakket om hjernen og hvordan den fungerer. Hvordan vi skal holde den frisk og hvordan forskere og oppstartsselskaper arbeider med nye diagnostiske verktøy og behandlinger mot demens, som Alzheimers sykdom.

Katja Stahl fra Biogen

– Vi må diskutere utfordringene innen feltet. En av utfordringene vi har er at vi forsker på sykdommer som strekker seg over tiår, sa Stahl.

Biogen har utviklet en app som bruker smarttelefon-basert digital måling for å forbedre vurderingen av nevrologiske sykdommer.

 – Ved å bruke slike verktøy kan vi oppdage og samle inn mer data fra pasientene selv. Industrien og akademia må anerkjenne at vi har ett felles mål: Å forstå den syke hjernen for å forbedre pasientenes liv, sa Stahl.

Juni 2023 ble et legemiddel fra Biogen som reduserer og minsker kognitiv og funksjonell forverring hos personer som lever med tidlig Alzheimers, godkjent til bruk av FDA (U.S. Food and Drug Administration).

– Det ble jo et gjennombrudd for demens og Alzheimer-pasienter. Imidlertid er ikke dette den ultimate behandlingen for demens, men det ga oss tegn til at vi går i riktig retning med tanke på å behandle demens og Alzheimer. Det må utvikles en behandling, og den positive tilbakemeldingen og utviklingen Leqembi-legemiddelet gir håp for både investorer og selskaper i feltet, sa Stahl.

– For pasienter og pårørende er det en enorm trøst, sammenlignet med å ikke ha noen behandling i det hele tatt, la ordstyrer Jens Halvard Grønlien, Vice President Innovasjon i Inven2, til.

Hjertet

Thorbjørn Lund Halvorsen representerte Roche Diagnostics under foredraget «Life sciences II: How to keep the heart healthy?«.  Hvordan kan bidra til et friskt hjerte? Hvordan kan forskere, bedrifter og industrien arbeide sammen med nye diagnostiske verktøy og behandling mot hjertesykdommer?

Thorbjørn Lund Halvorsen (t.h) fra Roche Diagnostics i panelsamtale med professor Kristina Haugaa, professor Anne Moen og Eigil Samset fra GE Healthcare.

Halvorsen ga et innblikk i hvordan et globalt bioteknologiselskap tenker.

– Hjertesykdommer vil innen 2040 være årsaken til 23 millioner dødsfall globalt. Vi i Roche prøver å kartlegge hvor og hvordan vi kan bidra, sa Halvorsen.

Han tok opp vurderingen om målrettet screening fra Det europeiske helsenettverket. Halvorsen er enig i at screening av den generelle befolkningen ikke vil hjelpe. Målrettet screening av pasienter som er i risikogruppen for å utvikle hjertesykdommer vil imidlertid være nyttig for videre kartlegging og forskning.

– I USA har de allerede begynt. Pasienter med for eksempel diabetes type 2 vil automatisk bli screenet for kliniske symptomer for hjertesvikt eller hjertesykdommer. Tidlig screening av pasienter er mer kostnadseffektivt enn å behandle pasienter etter at de er blitt rammet av hjertesykdommer, sa Halvorsen.

Eigil Samset, leder for kardiologi-området i GE Healthcare, holdt et innlegg om persontilpasset hjertebehandling.

Les mer om programmet her

Alle foto: Margit Selsjord, LMI