Alzheimer-legemiddel tas videre til vurdering hos Legemiddelverket og Finose

Lecanemab markedsføres i Norge av Eisai og svenske Bioarctic, og har fått grønt lys av Bestillerforum. Legemidlet skal nå til en hurtig metodevurdering hos Legemiddelverket, skriver MedWatch.

Publisert 4. oktober 2023