33,1 millioner kroner flyttes når SLV blir direktorat – bevilgningen foreslås økt med ti millioner

Flyttingen av metodevurderingsenheten til FHI og enkelte fagområder hos Helsedirektoratet til det nye Direktoratet for Medisinske Produkter medfører at flere millioner bytter mottager, skriver Medwatch.

Publisert 6. oktober 2023