20 millioner til blåresept-refusjon av to legemidler mot hjertesvikt

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2024 å gi en økt bevilgning på 20 millioner kroner for å sikre forhåndsgodkjent refusjon for legemidlene Forxiga og Jardiance mot hjertesvikt, skriver HealthTalk.

Publisert 9. oktober 2023