Langtidsstudie viser vedvarende effekt og sikkerhet med Rinvoq i behandling av atopisk eksem

(Berlin, EADV) Resultater fra en fase 3-studie av Rinvoq (upadacitinib), gir ny innsikt i medikamentets langvarige effekt og sikkerhet i behandling av moderat til alvorlig atopisk dermatitt, skriver Health Talk.

Publisert 12. oktober 2023