MSD med immunterapi-milepæl før FDA-beslutning

Keytruda før og etter operasjon forlenget livet til pasienter med visse pasienter med ikke-småcellet lungekreft i tidlig stadium, ifølge MSD, skriver Medwatch.

Publisert 13. oktober 2023