Mulighetene ligger i innovative anskaffelser

Skal Norge se på mulighet for hvordan medisinsk utstyr kan inngå i en sirkulærøkonomi, må oppdragsgiversiden og produsentene sammen utforske muligheten for hvordan dette kan gjøres innenfor eksisterende rammer, skriver Lennart Hovland i innlegget hos...

Publisert 13. oktober 2023