Langtidsdata på utprøvende MS-medisin: – Knyttet stor spenning til BTK-hemmere

På årets ECTRIMS-kongress ble det presentert femårsdata på den utprøvende BTK-hemmeren evobrutinib mot tilbakevendende MS (RMS). – Mulighet til å påvirke inflammasjon direkte i sentralnervesystemet, sier OUS-overlege Marton König til Health Talk.

Publisert 17. oktober 2023