Norske sykehus med i industristudie på ny MS-medisin: – Ved full klaff er effekten lik stamcellebehandling

Legemiddelselskapet Roche har startet en fase 1-medikamentstudie på en helt ny form for B-cellebehandling. Norge skal, som et av få land i Europa, delta i industristudien, les hele saken i Dagens Medisin.

Publisert 17. oktober 2023