Dagens Medisin: -Vi trenger en prioriteringsmelding for hele helsetjenesten – inkludert legemidler

Ingen sier at legemidler ikke bør være gjenstand for prioritering, men vi skal ikke være de eneste som er gjenstand for prioriteringskriteriene, svarer LMIs Katrine Bryne i et innlegg i Dagens Medisin.

Publisert 19. oktober 2023

Gunhild Hagen i Folkehelseinstituttet (FHI), skriver i et innlegg i Dagens Medisin at flere har argumentert for at prioriteringsmeldingen ikke bør sette søkelys på legemidler, ettersom legemidler kun utgjør 7 prosent av det totale helsebudsjettet.

Legemiddelindustrien har aldri foreslått at prioriteringskriteriene og en ny prioriteringsmelding ikke skal gjelde for legemiddelområdet. LMI har tatt til orde for at en prioriteringsmelding må gjelde for hele helsetjenesten, skriver Bryne. Les hele saken i Dagens Medisin