Mer enn 60 prosent av blåresept-søknadene ble ikke behandlet innen 180-dagers fristen

Legemiddelverket brøt lovbestemt saksbehandlingsfrist i mer enn seks av ti saker på blåreseptfeltet per 31. august. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i Nye metoder var 345 dager, skriver Dagens Medisin.

Publisert 23. oktober 2023