Dagens Medisin: Usikkert om anbud på blåresept blir permanent

I sitt forslag til statsbudsjett foreslår regjeringen å gjøre anbud på blåreseptområdet til en permanent ordning. Dagens Medisin har spurt de forskjellige partiene om deres holdning til ordningen.

Publisert 24. oktober 2023

LMI er skeptisk til ordningen, andre aktører som Legeforeningen, Funksjonshemmedes fellesforening (FFO) og Hodepine Norge er også kritiske til at den mye omtalte anbudspiloten som er gjennomført, skal videreføres.

Helsekomitéen skal etter planen avgi sin innstilling til budsjettforslaget 12. desember.
Les hele saken, og hva de ulike partiene mener rundt forslaget til ordningen i Dagens Medisin