Faggruppen for pasientkontakt i LMI arrangerer seminar for pasientforeninger

Alle pasientforeninger er invitert til seminar hos LMI tirsdag 7. november.

Publisert 24. oktober 2023

Faggruppen inviterer til møte 7. november kl. 10.00 til 13.00 (registrering, mingling, kaffe og te fra kl. 09.30).

Seminaret holdes i LMIs konferanselokaler i Essendrops gate 3 på Majorstua i Oslo, inngang første etasje mot gateplan. Seminaret er først og fremst for pasientforeninger.

Dette er et seminar som bygger på erfaringene fra tilsvarende seminar arrangert for norske pasientforeninger i mars 2020, og i mai tidligere i år. Målet den gang var både å fortelle om hva LMI står for og hvordan vi jobber for at norske pasienter skal få tilgang til nye innovative legemidler. Møtet skulle også gi innblikk i det norske systemet for godkjenning av legemidler, et system som for mange virker komplisert og uoversiktlig. Samtidig ville vi åpne for dialog for bedre å forstå pasientperspektivet og de problemstillingene norske pasientforeninger jobber med.

Seminaret 7. november vil blant annet ha innlegg fra LMI om hvordan foreningen jobber for rask og god pasientbehandling, og hvor vi forklarer rammene for hvordan pasientforeninger og industrien kan samarbeide. To pasientforeninger vil fortelle om hvordan de jobber interessepolitisk for å få gjennomslag for sine saker. Vi vil også ha en panelsamtale med flere pasientforeninger som diskuterer hva anbud i folketrygdens blåreseptordning for legemidler kan bety for pasientene. Til slutt vil Pasient- og brukerombudet fortelle hvordan de jobber for pasienter. Det er satt av god tid til spørsmål og minglepauser.

Fullt program her.

Det blir servert lunsj kl. 11.20.

Tid: Tirsdag 7.november kl. 10.00 til 13.00 (registrering, mingling, kaffe og te fra kl. 09.30)

Sted: Essendrops gate 3 på Majorstua i Oslo, inngang første etasje mot gateplan

Påmelding her.