Meld fra om utfordringer som hindrer kliniske studier

NorTrials har laget et elektronisk skjema for tilbakemeldinger om hindringer for gjennomføring av kliniske studier på norske sykehus.

Publisert 24. oktober 2023

Skjemaet, som finnes på både norsk og engelsk, skal være et hjelpemiddel for legemiddel- og medisinsk utstyrsindustri, CRO-er og sykehusansatte slik at de kan rapportere om utfordringer som forsinker eller forhindrer gjennomføring av kliniske studier, skriver NorTrials på sine nettsider. 

Eksempel på utfordringer man kan møte er i forbindelse med bruk av elektroniske systemer, avtaleinngåelse mellom sykehus og sponsor, manglende ressurser, søknadsprosesser, feasabilityprosess og så videre.

NorTrials koordinerende enhet vil gjennomgå alle innsendte skjemaer og rapportere videre til NorTrials-styret slik at rette instans kan ta tak i utfordringene.

Les mer på nortrials.no